Visie: verpleegkundigen op een lijn met de Artsen

Verpleegkundigen op een lijn met de Artsen

[…] De Artsen spreken voor de Delegatie van de medische diensten. Het voordeel zie je: Er is meer tijd voor de patiënt te blijven aan de macht.

“We moeten ervoor zorgen dat de ene of de andere activiteit, die eerder beschikbaar gesteld aan de bewoner arts, is nu de hoogst gekwalificeerde zorgverlener”, Dr. Max Kaplan, Voorzitter van de Beierse kamer van artsen zei in een Interview met de “medische krant”.

Een Delegatie van de pure opluchting van de Artsen is van de vraag voor de DBfK. Horsmakreel benadrukt: “Als de verzorging van de zaligheid ontvangen wetenschappelijke taken en daarmee de verantwoordelijkheid op zich neemt, moet ook voor de vergoeding voor.”

Het pleit dan ook voor Vervanging en toewijzing van de verzoeken, te verdelen de taken: “in principe, de genezing van de taken in de duitse gezondheidszorg met betrekking tot de bevoegdheid om de test moet worden genomen. Deze almacht van de Artsen in de totale verantwoordelijkheid, niet meer.”

De artsen die er anders uitzien, een Substitutie, ze weigeren categorisch. “Omdat dat zou leiden tot de patiënt recht op behandeling volgens een medische Standaard en de kwaliteit van de verspilling en inefficiëntie in de voeding”, zoals het genoemd wordt in een gemeenschappelijke Resolutie van 15 medische verenigingen. […]

Ik denk dat dit de juiste richting, maar zolang dit niet is geïmplementeerd, zal het nog enige tijd duren. Belangrijk is zeker wat de vrouw horsmakreel benadrukt ook dat met de verbreding van het bereik van Taken voor de Zorgverleners zijn ook een aanpassing van de vergoeding gaat hand-in-hand.

De oprichting van een onderhoud kamer zou worden, maar een eerste stap, om het beroep zorg en het behartigen van de belangen van de Mantelzorgers in deze ontwikkeling adequaat.

Geef een reactie