Vragen die ik niet kan (beantwoorden)

Ik kan niet antwoord:

Alles begint met:

Wanneer is mijn dokter …?

(Controleer Met Uw Arts. Ik zie niet in hem en is het uw arts, niet de mijne).

Waarom heeft mijn arts …?

(Nogmaals, Vraag Uw Arts. Ik heb idee waarom, maar ik weet het niet.)

Hoeveel betaalt mijn verzekering …?

(Het hangt ervan af: Hoe bent u verzekerd? Hoe hoog is uw eigen risico (het deel dat je ooit zal hebben om te betalen?) Hoe velen van jullie dit jaar? Ik kan u vertellen hoe veel van het geneesmiddel kosten, niet per se alles, wat doet de verzekering)

Het is goedkoper om …?

(Umm – misschien wel, misschien niet. Te vragen, en vergeet niet te bevatten dat er nog andere kosten te komen: werk de look, Weggeld, porto, wat dan ook. Ik kan u alleen vertellen wat het kost hier.)

Een andere apotheek heeft …?

(Ik kan niet kijken in de voorraad van andere apotheken. Sinds ik verzoeken precies zoals je bent.)

Geef een reactie